Psicomotricitat infantil

«LA IMPORTÀNCIA DE CONTROLAR EL SEU PROPI COS»


Té una gran importància durant els primers anys de vida el control del propi cos, ja que a través del moviment, quan som nadons, és quan establim la majoria de connexions neurològiques que utilitzarem durant la resta de la nostra vida.

Buscarem millorar tant l’aprenentatge com la seva personalitat, assolint la seva autonomia, equilibri i felicitat. Treballarem les habilitats motrius i patrons de moviment per donar més seguretat al moviment i al cos, donant més èmfasi a la part motriu i aplicant conceptes de Brain Gym®.

Treballem en la polivalència perquè el nen aprengui a conèixer, investigar, superar situacions de conflicte, enfrontar-se a les seves limitacions, aprendre a relacionar-se amb els demés, desenvolupar iniciativa pròpia, assumir rols, gaudir del joc en grup i expressar-se amb llibertat.

El nostre treball gira a través de la recerca de l’equilibri cos, ment i emocions, i això ens portarà a un estat de salut i benestar per poder gestionar les diferents situacions que se’ns presentin a la vida.

 Beneficis:

1. A nivell motor: Consciència i percepció del seu propi cos, domini del moviment corporal, millora de la lateralitat, control de la postura, equilibri, coordinació i ubicació en l’espai i temps.

2. A nivell cognitiu: Millora la memòria, concentració, atenció i creativitat. Reforça les nocions bàsiques de color, dimensió, forma i quantitat a través del treball amb el material i elements. A través del seu propi cos, el treball de les nocions d’espai com dalt – baix; costat dret – esquerra; davant – darrere; lluny – prop, etc.

3. A nivell socioafectiu: Integració a nivell social a través dels companys, beneficis d’auto estima, seguretat i coneixement dels seus límits i superació dels seus temors.